Ζάχος Τερζάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ          
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟ 2015
WORKSHOP THERMO 2015HOME       THE CONCEPT       SERVICES       PROCEDURE       PROFESSORS       CONTACT
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ       MASTER IN OPERA PERFORMING


MASTER IN OPERA PERFORMING

This is a postgraduate programme in Opera interpretation.
The course is usually completed within three or four semestres and taught by dedicated and experienced professors.
The syllabus includes:
  • History of Opera
  • Targeted musical preparation and building up a diverse repertory
  • Stage action & knesiology
  • Directed acting & improvisation
  • Basic knowledge of Italian and German
  • Dance
info@akropolisart.com